• 65 Nguyễn Tri Phương, KP 5, P.1, Tx. Kiến Tường, Long An
  • 072.3841 229
  • bvdkkvdongthapmuoi@longan.gov.vn

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, triệu tập thí sinh và lịch phỏng vấn (Vòng 2)