• 65 Nguyễn Tri Phương, KP 5, P.1, Tx. Kiến Tường, Long An
  • 072.3841 229
  • bvdkkvdongthapmuoi@longan.gov.vn

Thông báo về việc phổ biến tài liệu tham khảo cho kỳ phỏng vấn viên chức năm 2022